Naturen: Hellig skaperverk eller høstbar ressurs?

Sitt Ned Telemarksgata 14,Skien,Skien,Norge

Naturen: Hellig skaperverk eller høstbar ressurs? Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Grenland inviterer til samtale om miljø, klima og ansvar sett med både religiøse og ikke-religiøse øyne. I samtalepanelet: Human Etisk Forbund, Den norske kirke, Den katolske kirke, Skien Moske. Sitt Ned -Tirsdag 21. januar, klokka 18.00