Om klimafestivalen

Klimafestivalen § 112 arrangeres hver januar. Klimafestivalen § 112 er en kraftfull og leken mobilisering for å løfte klimasaken og en påminnelse om at det nye året må bli et år for sterkere klimahandling. Festivalen vil inspirere folk, næringsliv og politikere til å støtte opp om de samfunns- og livsstilsendringer som må gjøres for å sikre et stabilt klima og et bærekraftig samfunn. Vi ønsker å skape en fest for den grønne bølgen og feire endringskulturens positive sider. Vi ønsker å kaste lys over klimaengasjementet som finnes over hele landet, spre kunnskap og skape enda mer engasjement.

Omstillingen til et klimavennlig samfunn berører hele vår kultur. Det finnes ikke noen riktig måte å engasjere seg, og ingen kan gjøre alt. Festivalen viser et mangfold av måter å bidra på, og inviterer alle til å dele de løsningene de selv brenner for å skape.

Klimafestivalen ble arrangert første gang i januar 2015, og har vokst for hvert år. I 2019 arrangerte Klimafestivalen §112 og Oslo Europeisk Miljøhovedstad felles åpningshelg på SALT i Oslo. Over 10.000 mennesker deltok på åpningshelgen, og i løpet av de neste 20 dagene ble det arrangert over 150 store og små arrangementer innenfor festivalen, i nesten 30 kommuner rundt i landet.

 

Hvorfor klimafestival?


FNs klimapanel slår fast at klimaendringene kan bli sivilisasjonstruende i våre barns levetid. Klimaomstilling haster, og vi tror at den sterkeste omstillingskraften kommer nedenfra og lokalt. Klimautfordringene løses ikke uten økt demokratisk deltakelse i alle deler av samfunnet. For mange fungerer festivalen som en inngangsport til klimaengasjement, og vi legger vekt på å inviterer nye grupper inn på banen, for å øke bredden i en voksende klimabevegelse. Klimakrisen kan ikke løses av eksperter og politikere alene – vi trenger en kultur for endring, og en kultur for modige valg. Her er det folket som sitter med nøkkelen!

Vi tror at fokus på muligheter, håp og fellesskap er aktiviserende. Derfor skaper vi en festival som inspirerer befolkningen til handling og å støtte opp om politiske tiltak for å sikre et stabilt klima.

 

Hvordan kan jeg bidra?


Festivalen oppfordrer selvstendige arrangører til å bidra til programmet. Det unike med festivalen er nettopp at enkeltpersoner og organisasjoner gir av sin tid og ressurser til en samlende markering. Vi har få regler og ønsker alle initiativer velkomne som kan bidra til endringskulturen på en positiv måte. Slik kan du bli en medarrangør:

a) Opprette et arrangement i tråd med våre enkle retningslinjer
b) Spre informasjon om festivalen, og oppfordre deres nettverk til også å bli med
c) Engasjer deg som frivillig i festivalen lokalt, og bli med på å skape norgeshistoriens viktigste folkefest

 

Hvem står bak?


Initiativet til Klimafestivalen § 112 springer ut fra Norsk klimanettverk, som er et uformelt nettverk av klimaengasjerte folk med ulik bakgrunn. Nettverket består kun av frivillige. Norsk klimanettverk står for enkelte av kjernearrangementene i festivalen, resten av programmet gjennomføres på dugnad av organisasjoner og enkeltpersoner. Nettverket er tilsluttet Klimavalgalliansen og har samarbeidspartnere over hele landet. Flere miljøorganisasjoner støtter Klimafestivalen § 112.

I flere av byer og mindre steder er det  har festivalen egne festivalkomiteer. I 2019 var dette i Bergen, Drammen, Lørenskog, Haugesund, Molde, Skien og Oslo. 

Hvis du ønsker å bidra eller har spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med oss på e-post: hei@kf112.no og hei@nkn.no.

 

About Klimafestivalen § 112 (English)


The Climate Festival § 112 is broad climate celebration that encourages and inspires people to support measures to ensure a sustainable future. We want to highlight the Norwegian population’s commitment to climate change mitigation, and to encourage collective action. Experts and politicians alone do not resolve the climate crisis – we must all contribute to the solutions and together create a brave culture for change!

The Norwegian Climate Network initiates and coordinates the Climate Festival § 112. The network account for a few core events in the program, while volunteers and various organizations are responsible for the majority of the events. The first festival took place in January 2015, and it has been growing for each year. 

In 2019, The Climate Festival § 112 and Oslo European Green Capital 2019 arranged an opening weekend together at SALT, in the center of Oslo. More than 10.000 people attended the opening weekend, and during the next three weeks there were more than 150 festival events, in almost 30 municipalities all around in Norway.

Climate change cannot be mitigated without increased democratic participation in all parts of society. The festival is inclusive and welcomes new groups and individuals to broaden the growing climate movement. We believe that positive feelings like hope and togetherness can inspire people to engage, and encourage politicians to take action.

If you want to know more, don’t hesitate to contact us at hei@kf112.no og hei@nkn.no