Gjør det selv

I januar 2019 dro hundrevis av frivillige i gang en festival med over 200 arrangementer over hele Norge, og flere tusen besøkende. Dette er en oppskrift på hvordan du kan mobilisere folk i din by eller tettsted til å bli med på Klimafestivalen § 112. Du står fritt til å bruke tipsene som du vil. Vi takker for arbeidet du gjør. Sammen skal vi skape Norges største klimamarkering noensinne!

Festivalen kan inneholde alt fra fiksefest, moteshow, matlagingskurs, teater og debatter med forskere og politikere. Bare fantasien setter grenser for hvilken type arrangement som kan inngå i festivalen. Både store og små aktører ønskes velkommen til å bidra med arrangement i festivaluken. Bidragsytere tar selv administrativt og økonomisk ansvar, men vil kunne trekke veksler på et stort miljø av frivillige og støttespillere.

1. Målet med festivalen

– Skape et engasjement for nødvendig klimahandling.
– Invitere alle som har noe på hjertet til å formidle klimabudskap på nye måter.
– Minne om at retten til et sunt miljø for oss og våre etterkommere er nedfelt i Grunnlovens § 112.

2. Retningslinjer

Vi har noen retningslinjer:
1) Innholdet skal være vitenskapelig fundert.
2) Innholdet skal være partipolitisk nøytralt. Dersom en partipolitisk aktør skal inviteres, bør aktører fra flere partier representeres ved samme arrangement.
3) Som hovedregel skal bidragsytere stille gratis, og arrangement skal være gratis. I noen tilfeller kan man imidlertid ta billettinntekter for å dekke utgifter knyttet til lokalleie, printing av plakater, utstyr osv. Et eventuelt økonomisk overskudd skal gå til et klimaformål.

3. Hvordan mobilisere til festivalen?

Send en e-post til en person eller institusjon du tror du kan bidra til festivalen og link gjerne til en motiverende filmsnutt og festivalnettsiden.

Kontakt det lokale:
• Biblioteket. Foreslå en forfatterkveld med klimatema, høytlesning, en barneforestilling, en workshop eller lignende.
• Kirken eller menigheten. Spør om de vil gjøre om gudstjenesten til en klimagudstjeneste, babysang til kurs om grønn familielykke, eller ha klima som foredragstema på kirkeforum.
• Barnehager. Spør barnehagen om de vil aktivitesuke med klima og natur som tema, ha en akedag til ære for snøen som vi er så glad i, eller synge
sanger om dyr og natur for foreldrene på en foreldrekveld.
• Kulturskolen. Alle kommuner har en kulturskole. Spør om de vil arrangere en konsert/forestilling/utstilling i festivalperioden.
• Teatret. Vil de sette opp en forestilling?
• Skolen. Ring skolesjefen i kommunen eller en enkelt kontaktlærer, og foreslå at skolene/klassen har en klimadag eller klima-uke. Se forslag til skoleoppgaver fra Renovasjonsetaten her, eller registrer deg enkelt som lærer og benytt Enovas læringsverktøy om energi og klima, Energiutfordringen, her (tilpasset 5-7.trinn).
• Kor. Spør korene i bygda om de vil være med på Klimafestivalens store kor-aksjon.
• Kulturhuset. Vil de lage en konsert med lokale eller kjente musikere og kunstnere, kanskje med en poet eller forfatter? Eller en politiker-samtale?
• Lokale og organisasjoner. Vil Natur og ungdom lage en politisk ungdomsdebatt? Vil kvinnesaksforeningen invitere til debatt om kvinners situasjon på en oppvarmet klode? Kanskje bygdeungdomslaget vil holde kurs i bærekraftig landbruk, og Turistforeningen arrangere skitur med foredrag i etterkant?

• NÅR DU HAR FÅTT NAPP: Send dem link hit http://www.klimafestivalen112.no/meldpa/, og be dem melde på sitt arrangement.