Innledning om klima og menneskerettigheter med Jenny Sandvig

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.
| Gratis

Smeltende is

Denne våren skal den europeisk menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg behandle tre klimasaker. Sakene er fra miljøvernere i Portugal, Sveits og Frankrike og dreier seg i stor grad om hvilke grad stater har iverksatt nødvendige og passende tiltak for å beskytte rettighetene etter menneskerettighetskonvensjonen i klimakrisen. I tillegg ligger den norske saken på vent i domstolen.

Jenny Sandvig fra Norges institusjon for menneskerettigheter vil innlede om de pågående sakene og redegjøre for hvorfor de europeisk menneskerettighetsinstitusjonene har intervenert.

Alt dette skjer på Deichman Grünerløkka 7. Februar kl 18.

Etter innledningen, fra kl 19:00 til 20:00 blir det årsmøte i Foreningen Grunnloven §112. Egen innkalling sendes direkte til foreningens medlemsorganisasjoner.

Meld deg på arrangementet på Facebook