Innledning om klima og menneskerettigheter med Jenny Sandvig

Deichman Grünerløkka Schous plass 10,Oslo

Denne våren skal den europeisk menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg behandle tre klimasaker. Sakene er fra miljøvernere i Portugal, Sveits og Frankrike og dreier seg i stor grad om hvilke grad stater har iverksatt nødvendige og passende tiltak for å beskytte rettighetene etter menneskerettighetskonvensjonen i klimakrisen. I tillegg ligger den norske saken på vent i domstolen. Jenny […]

Gratis