Kirken og klimakrisen

Zoom

Kirken og klimakrisen Erfaringene viser at kirkens utspill har fått mye og til dels sterk motstand med argumentet om at en er «venstrevridd» og «politisk». Men vi som kirke må være tydelige også i «politiske» spørsmål og kunne uttale oss og aksjonere når det er nødvendig. Språk, formuleringer og virkemidler er viktig for å nå […]

Live Ypsilonsamtale om klima

Drammensbiblioteket Grønland 58,Drammen

Samtale med Ivar Flaten og klimaforsker Britta Schäfer Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten fra Kirkelig Dialogsenter Drammen. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Ivar inviterer mennesker til samtaler der kulturmøter, brobygging og samfunnsliv er tema. De inviterte har bidratt, - og bidrar […]

Gratis

Cool people, cool the planet | re:wilding

Greenhouse Oslo, Rampen bar Schweigaards gate 34C,Oslo

Welcome to an evening at Rampen bar about our sensitivity to nature and the food we share. Re:wilding dialogues about food security, local actions and personal values, food&drinks and talks. PROGRAM 17.00-19.00  17.00 Red hot soup and drinks in the bar! Spicey winter soup (100 % vegan) with bread, served in the bar, kr 100. […]

Cool people, cool the planet | re:styling

Greenhouse Oslo Schweigaards gate 34C,Oslo

Join us for dialogues about restyling our lifestyles! What does it take to be cool enough to cool the planet? Welcome to a Saturday afternoon at GreenHouse, Grønland, Oslo and to join digital if you are far away. The event will be in English. Physical from 14.00 (2 pm), digital from 14.15 (2.15 pm); meet.google.com/kot-ropv-nga Program  […]

Klimastrategi for Drammen 2030: Inspirasjonsforedrag med Ingrid Vik Lysne

Drammensbiblioteket Grønland 58,Drammen

  Hvordan kan vi nå våre klimamål i Drammen kommune for 2030?  Kommunens forslag til klimastrategi for Drammen 2030 er på høring. Skal vi redusere klimagassutslippene må kommunen gå foran å vise vei, men vi er helt avhengig av at næringsliv, innbyggere og frivilligheten spiller på lag. Gjennom dialog, kunnskap og samarbeid skaper vi engasjement […]

Gratis