Kirken og klimakrisen

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Atle Sommerfelt

Kirken og klimakrisen

Erfaringene viser at kirkens utspill har fått mye og til dels sterk motstand med argumentet om at en er «venstrevridd» og «politisk». Men vi som kirke må være tydelige også i «politiske» spørsmål og kunne uttale oss og aksjonere når det er nødvendig. Språk, formuleringer og virkemidler er viktig for å nå ut med kirkens etisk- moralske veiledning på en måte som treffer best mulig.
Biskop em. Atle Sommerfelt var mangeårig leder av Kirkens Nødhjelp og så markant biskop og kirkeleder. Han har levd i denne krevende kommunikasjonen i mange år. Han vil snakke om kirkens engasjement i møte med klimakrisen og om grunnlaget for kirkelig samfunnsengasjement.
Møtet blir digitalt, starter kl. 19.00 varer en time. Møterommet på Zoom åpnes et kvarter før møtestart, altså kl 18.45. Foredraget blir på ca 30 minutter med etterfølgende samtale. Møtet er en del av Klimafestivalen §112 i Drammen.