Live Ypsilonsamtale om klima

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.
| Gratis

Samtale med Ivar Flaten og klimaforsker Britta Schäfer

Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten fra Kirkelig Dialogsenter Drammen. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Ivar inviterer mennesker til samtaler der kulturmøter, brobygging og samfunnsliv er tema. De inviterte har bidratt, – og bidrar til at verden blir et bedre sted gjennom arbeidsliv, frivillig innsats og samfunnsengasjement på ulike måter. Denne gangen snakker han med Britta Schäfer, opprinnelig fra Tyskland, som kombinerer doktogradsstudier på klimafeltet på UIO med en jobb som kirkemusiker i Strømsø kirke.

Cirka en times dialogsamtale med videre samtale mellom de fremmøte rundt klimaengasjement i etterkant.

Samtalen er også en del av Drammen Podcastfestival 18.-19. januar 2023.