Workshop – Handlingsplan for Oslofjorden

NOA - Naturvernforbundet Oslo og Akershus

Handlingsplan for Oslofjorden – er den tilstrekkelig for å ivareta biologisk mangfold og det myke friluftsliv? Den helhetlige handlingsplanen for Oslofjorden vil bli sendt til politisk behandling over nyttår fra Miljødirektoratet. Fylkeslag og lokallag i Naturvernforbundet har i ulik grad vært med i innspillsprosessen, bl.a. har NOA gitt innspill både om biologisk mangfold og friluftsliv […]