Klimagudstjeneste i Molde

Molde domkirke Kirkebakken 2,Molde

Velkommen til en gudstjeneste som tar opp vern om skaperverket. Verdens miljø- og klimautfordringer angår kirken. Tema: Se, jeg gjør alle ting nye. Konfirmanter deltar i gudstjenesten som arrangeres i samarbeid med Klimafestivalen § 112 i Molde og omegn. Bildet av fjellvann, er tatt av Ståle Johan Aklestad, kapellan i Molde Domkirke. Program hele Klimafestivalen: […]