Klimagudstjeneste i Molde

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Velkommen til en gudstjeneste som tar opp vern om skaperverket. Verdens miljø- og klimautfordringer angår kirken.

Tema: Se, jeg gjør alle ting nye.
Konfirmanter deltar i gudstjenesten som arrangeres i samarbeid med Klimafestivalen § 112 i Molde og omegn.

Bildet av fjellvann, er tatt av Ståle Johan Aklestad, kapellan i Molde Domkirke.

Program hele Klimafestivalen: Programmet