Temamøte: Miljøvennlig reise

UngOrg

For å skape et grønt samfunn må vi kunne bevege oss rundt uten at det går ut over klima og miljø. Vi må derfor satse på kollektiv transport, elbiler, grønn skipsfart og grønne fly. At byer er sykkel og fotgjengervennlige er også viktig. I dette temamøte skal vi utforske hvordan vi kan tilrettelegge samfunnet vårt […]