Klimakveldsmesse

Drammen, Konnerud kirke Gramsborgveien 3,Drammen,Norge

Velkommen til kveldsgudstjeneste med fokus på klima i Konnerud kirke.

Klimagudstjeneste i Konnerud kirke

Drammen, Konnerud kirke Gramsborgveien 3,Drammen,Norge

Velkommen til en gudstjeneste som gjennom salmer, liturgi, bønner og preken fokuserer på vern om skaperverket.