Filmvisning: Ulvens Gode Naboer – Bergen

Bryggen 23

NOAH har reist rundt i ulvesonen, snakket med folk som bor der og som ønsker ulven velkommen. 35% av folk i ulveområder liker godt at ulven er der, og bare 13% misliker den sterkt. NOAH mener mediene nå må la det store flertallet som faktisk vil verne ulvene, komme mer til orde! Derfor har vi […]