Miljøorganisasjoner

Vi oppfordrer alle til å engasjere seg i en miljøorganisasjon! Her kan du møte andre interesserte, samt holde deg oppdatert på hva som skjer på området. Her er en liste over noen miljøorganisasjoner du kan bli med i eller støtte:

Medlemsbaserte:

Besteforeldrenes Klimaaksjon ble lansert høsten 2006. Besteforeldreaksjonen vil bidra til at våre barnebarn og deres etterkommere skal arve en jord i økologisk balanse.

Bærekraftige Liv er en bevegelse av nabolag som fremmer en bærekraftig livsstil. Bevegelsen har utspring i Bergen og har spredt seg til flere byer i landet.

Concerned Artists Norway (CAN) er et åpent nettverk av kunstnere som adresserer miljø- og klimaspørsmål gjennom kunstneriske uttrykk. Nettverket har base i Oslo, men har også aktiviteter andre steder i landet.

Changemaker er Kirkens Nødhjelps organisasjon for ungdom mellom 13 og 30 år som ønsker å endre årsakene til fattigdom og urettferdighet.

Concerned Scientists Norway er en sammenslutning av forskere med felles ønske om å bidra til et mer bærekraftig samfunn. De har også sin egen studentgruppe: Concerned Students Norway.

Extincition Rebellion Norway er den norske grenen av en internasjonal organisasjon som søker å legge press på politikere gjennom ikke-voldelig aktivisme og sivil ulydighet. Navnet henspiller på å gjøre opprør mot masseutryddelsen av arter på jorden.

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten og Vesterålen ønsker å ta vare på den unike naturen i Lofoten og Vesterålens gjennom å stoppe planene om oljeboring og heller satse på de etablerte næringene i regionen.

Framtiden i våre hender er en frivillig organisasjon som arbeider for et grønt forbruk og en rettferdig fordeling av verdens ressurser.

Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon. Organisasjonen sprang ut av Norges Naturvernforbund i sin tid, og ble stiftet som Blekkulfs Miljødektektiver i 1992.

Natur og Ungdom er en norsk miljøvernorganisasjon for ungdom som arbeider for lavere klimagassutslipp og bevaring av norsk natur.

Norges Naturvernforbund er landets eldste natur- og miljøvernorganisasjon, grunnlagt i 1914. Naturvernforbundet  har rundt 19 700 medlemmer og arbeider med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern.

Plastpiratene har som motto “Å få mennesker og hav på rett kjøl”. De tar gjerne med folk som har det litt kjipt ut på holmer og skjær, hvor de rydder i miljøet. Det finnes plastpirater i hele Norge – til og med i innlandet.

Restarters Norway er en del av et internasjonalt nettverk med utspiring i London, som har til formål å fremme en reparasjonskultur. Nettverket organiserer fiksefester, med fokus på reparasjon av elektronikk.

Spire er Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon som bl.a jobber for en rettferdig og bærekraftig fordeling av verdens ressurser.

World Saving Hustle jobber for et samfunn der mennesker, dyr og naturen kan leve i harmoni. Organisasjonen har base i Bergen, har en rekke lokallag rundt i landet.

 

Stiftelser og andre miljøorganisasjoner: (ikke medlemsbaserte)

Bellona er en stiftelse som ble etablert i 1986 av Frederic Hauge og Rune Haaland. Den har som formål å arbeide for økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse.

Greenpeace er en internasjonal miljøorganisasjon som er både økonomisk og politisk uavhengig. Greenpeace ble etablert i Norge i 1988.

Norsk Klimastiftelse er en ikke-kommersiell stiftelse forankret i internasjonalt ledende norske kunnskaps- og klimaforskningsmiljøer.

Regnskogfondet er en av de ledende organisasjoner i Europa som arbeider for å bevare regnskogen for framtidige generasjoner.

SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) er en miljøorganisasjon som jobber for bevaring av biomangfold. SABIMA er en paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge.

WWF (World Wide Fund for Nature ), er en internasjonal natur- og miljøvernorganisasjon med nettverk i mer enn 100 land.

ZERO (Zero Emission Resource Organisation) er en uavhengig, ideell stiftelse som jobber for å begrense klimaendringer. For ZERO er utgangspunktet at det finnes en utslippsfri løsning for all energibruk.

Andre:

Norsk klimanettverk er initiativtaker til Klimafestivalen § 112. Vi er en forening med base i Oslo, og samarbeider med grupperinger i Drammen, Bergen, Stavanger og andre steder i Norge.  Vi har ikke formelle medlemmer, men er et nettverk av klimaengasjerte enkeltpersoner, og absolutt alle som er med jobber frivillig.

 

kilde: Klimahandling.no