Samtaler om naturen: Bevissthet

Samtaler om naturen: Bevissthet

Hvordan kan vi øke bevisstheten om naturen? Hvordan påvirker klimaendringene humlene? Hvordan kan framtidige generasjoner bevisstgjøres sitt forhold til naturen? Hør Monica Marcella i samtale med Valentina Laldi.

Monica Marcella er fra Bergen, men bor i Spydeberg, Østfold. Hun er en tverrfaglig formidler, billedkunstner og styreleder i La humla suse, en idealistisk forening som jobber for å sikre humlens levevilkår i Norge.

Valentina Laldi har bachelor i naturforvaltning og master i biologi fra NMBU. Hun er naturfagslærer i Osloskolen og har tidligere jobbet som naturforvalter i Italia.

Samtaler om Naturen er en podkastserie fra Klimafestivalen 112.

Hva er natur? Hvilket natursyn har du? Hva tenker vi om vårt forhold til natur? I samtalene får du høre flere perspektiver på begrepet natur gjennom samtaler med folk som har ulike ståsteder.

Podkasten Samtaler om natur er en del av Klimafestivalen § 112 – en mobilisering rundt Grunnlovens paragraf 112 – verdens vakreste grunnlovsparagraf. Lovbestemmelsen som ble vedtatt i 1992 av Stortinget, er et viktig redskap i en langsiktig tenkning, som bygger på beskyttelse av miljøet som en menneskerettighet.