Urbefolkning – hva kan vi lære?

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Hva kan urfolk lære «oss andre» for å gjøre oss bedre rustet for å møte framtiden? Hva nå? Hvordan møte en framtid der vårt moderne nå-tids` forståelse av natur-menneske skal/bør justeres?

Hva skal til? Hva skal vi – bør vi – lære?
Hvordan stoppe de menneskeskapte ødeleggelser?
Hvilke steg kan vi ta sammen? Hva kan det bety å ha handlingskraft? Hva kan det bety om vi aller er ur-folk?

Er det noe ur-norsk? Er det noe folkelig i sunn fornuft, i menneske til menneske relajsoner? Hva kan vanlige folk gjøre? Klarer vi å komme forbi økosorg? Hva nå?!? Hvordan skal vi leve? Hvordan møter vi barn i denne nye virkelighet?

Dette arrangementet er et samarbeid mellom HL-Senteret, Bykuben, Klimafestivalen §112 og 360hub Global`s internasjonal nettverk.

Inspirasjonen er hentet fra et viktig søndagsforedrag på HL-Senteret høst 2019. Nå ønsker vi å løfte dette frem i en urban og global virkelighet.
https://www.youtube.com/watch?v=r9Dx79pEwrk&feature=youtu.be

RAMMER FOR ARRANGEMENT:

GLOBAL CLIMATE CAFE:
forelesning + arbeidsgrupper // lokalt + globalt
Vi prater sammen. Deler tanker. Tenker høyt.

Kjøreplan:
16:00 – uformell check-inn med enkel servering av brødmat
17:00 – 18:00 Introduksjons, vi setter scenen med innlegg fra:

Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo (UiO), der han arbeider med etikk og sosialfilosofi. Han ga nylig ut boken «Cosmologies of the Anthropocene» som blant annet undersøker hva urfolk-praksisen animisme kan brukes til i dag, av storsamfunnet.

Maria Guzman-Gallegos er førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole, tidligere postdoc ved Sosialantropologisk institutt ved UiO. Guzman-Gallegos arbeider med økologisk antropologi.

Disse blir holdt på engelsk, og strømmet, FB-live:
– zoomcall i samarbeid med Conference Weaving, NOW WHAT? 1? network of networks, facilitated by Ben Roberts og Inger-Mette Stenseth
https://kumu.io/ben-roberts/now-what#now-what-oct-nov-2019

18:00 – 19:30
Lokal arbeidsgrupper i samtaler.
Globalt arbeidsgrupper i samtaler,
– dynamisk samspill mellom Oslo og verden: om mulig så vil arbeidsgrupper via zoomcall bli tilrettelagt på engelsk, portugisisk, norsk – også andre språk om det er av interesse.
Invitasjon til online deltagelser er invitasjon i eget arrangement. Her er link:

19:30 – 20:00
– avrunding og deling av informasjon

Arrangementet er gratis.
………

Link til søndagsforedrag på HL-Senteret, 13.oktober 2019:
https://www.hlsenteret.no/aktuelt/arrangementer/2019/streaming/urfolks-natursyn—noe-a-lere-for-oss.html