Spillet om norsk natur er rigget for nedbygging

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Debatt-deltakere

Spillet om norsk natur er rigget for nedbygging

Hvorfor reagerer miljøbevegelsen så sterkt på at toneangivende politikere åpner for å endre på Stortingets vedtatte vassdragsvern?
Tenk deg om en fotballdommer i mangel på linjedommer, video og selvtillit nesten aldri blåste i fløyta når det ene laget gjorde hands eller kom i offside. Utfallet av kampen ville være gitt. Sånn ser det altfor ofte ut når norsk natur kommer i konflikt med andre interesser – og oftere enn i våre miljømessig mest sammenlignbare naboland Sverige og Finland. Der får flere arter og naturtyper vern, strandsonen og andre viktige naturområder blir bebygd mindre og ikke minst blir naturen til sjøs tatt mer hensyn til.
Det er noen av funnene i den nye rapporten «En stemme for naturen: slik kan vi forbedre naturens rettssikkerhet i Norge» skrevet av dr. Esmeralda Colombo og utgitt av Tankesmia Pan og Foreningen Grunnloven § 112.
.
Vi lanserer rapporten med påfølgende debatt på Kulturhuset i Oslo mellom:
• Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet
• Ola Elvestuen (V), medlem av Stortingets energi- og miljøkomité
• Mani Hussaini (Ap), medlem av Stortingets energi- og miljøkomité
For påmelding og lenke for strømming, klikk her: https://tankesmiapan.no/arrangementer/spillet-om-norsk-natur-er-rigget-for-nedbygging-rapportlansering-og-debatt