SFO for voksne

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Tenk at dette ikke har eksistert før! Det er jo egentlig helt utrolig. Men nå har altså en handlekraftig nabo tatt initiativ og inviterer til SFO for voksne én onsdag i måneden:

Vi møtes til formiddagstrivsel med små aktiviteter og lar praten gå.
Litt til mage og gane og!

Formen til «SFO for voksne» skaper deltakerne sammen, og målet er å lage et sosialt møtested for voksne naboer som har plass til en aktivitet på dagtid. Her er alle velkommen, og alle kan få bidra med ideer til aktiviteter. Det legges opp til aktiviteter som har et bærekraftperspektiv.

Det er satt opp datoer for de tre første SFO-samlingene:

Onsdag 15. januar
Onsdag 12. februar
Onsdag 18. mars

Påmelding til første samling sendes til randiraknes@gmail.com

Velkommen!