Samtaler om naturen: Bevissthet

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Samtaler om naturen: Bevissthet

Hvordan kan vi øke bevisstheten om naturen? Hvordan påvirker klimaendringene humlene? Hvordan kan framtidige generasjoner bevisstgjøres sitt forhold til naturen? Hør Monica Marcella i samtale med Valentina Laldi.

Monica Marcella er fra Bergen, men bor i Spydeberg, Østfold. Hun er en tverrfaglig formidler, billedkunstner og styreleder i La humla suse, en idealistisk forening som jobber for å sikre humlens levevilkår i Norge.

Valentina Laldi har bachelor i naturforvaltning og master i biologi fra NMBU. Hun er naturfagslærer i Osloskolen og har tidligere jobbet som naturforvalter i Italia.

Portrett Monica Marcella Portrett Valentina Laldi

Takk for hjelp til produksjon og lyd Anders Egil Meyn Jensen @meyn

Samtaler om naturen

Samtaler om Naturen er en podkastserie fra Klimafestivalen 112.

Hva er natur? Hvilket natursyn har du? Hva tenker vi om vårt forhold til natur? I samtalene får du høre flere perspektiver på begrepet natur gjennom samtaler med folk som har ulike ståsteder.

Podkasten Samtaler om natur er en del av Klimafestivalen § 112 – en mobilisering rundt Grunnlovens paragraf 112 – verdens vakreste grunnlovsparagraf. Lovbestemmelsen som ble vedtatt i 1992 av Stortinget, er et viktig redskap i en langsiktig tenkning, som bygger på beskyttelse av miljøet som en menneskerettighet. 

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»