Opprørsforedraget

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.
Event Series Event Series: Opprørsforedraget

Rundt om i hele verden ser vi at alminnelige mennesker blokkerer gater og torg, limer seg fast til offentlige bygninger, stanser flyplasser, demonstrerer og synger. Mange har aldri tidligere engasjert seg politisk, men er nå villige til å la seg arrestere for å presse myndighetene til å handle mot klimakrisa. Hvem er disse opprørerne, og hva vil de?

På opprørsforedraget deler vi forskning på klimaendringene og hvor vi er på vei. Vi diskuterer psykologien ved fornektelsen av klimaendringene, og med utgangspunkt i erfaringer som er høstet av andre sosiale bevegelser, kommer vi med forslag til hva vi kan gjøre.

Foredraget ser på vitenskapen bak den nåværende katastrofe, og sosiologien bak måtene vi kan være i stand til å overleve den på. Foredraget er skremmende ærlig om omfanget på skadene vi forårsaker. Vi skal diskutere styrkene og begrensningene i vår kunnskap om planetens fremtid.

Vi snakker også om bakgrunnen for XR, og forklare hvorfor sivil ulydighet er berettiget, og hvordan ikke-voldelig sivil ulydighet kan være vårt beste håp for en fremtid i harmoni med naturen.

Alle er velkomne. Det vil bli tid til å stille spørsmål, og du får informasjon om hvordan du kan bli med i Extinction Rebellion-bevegelsen.

Extinction Rebellion er en opprørsbevelelse (borgerrettsbevegelse) som oppsto i England for litt over et år siden og som siden det har vokst seg til et globalt opprør mot handlingslammelsen på klima og økologisk krise. Ikke-voldelig sivil ulydighet er en sentral del av dette opprøret. XR ser samfunnspakten som brutt, ugyldiggjort av myndighetenes mangel på nødvendig handling. Borgerne blir ikke beskyttet mot fare og dermed er sivil ulydighet og opprør berettiget og nødvendig.

Arrangør: Extinction Rebellion.

Arrangementet er en del av Klimafestivalen §112.