Naturen: Hellig skaperverk eller høstbar ressurs?

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Naturen: Hellig skaperverk eller høstbar ressurs?

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Grenland inviterer til samtale om miljø, klima og ansvar sett med både religiøse og ikke-religiøse øyne.

I samtalepanelet: Human Etisk Forbund, Den norske kirke, Den katolske kirke, Skien Moske.

Sitt Ned -Tirsdag 21. januar, klokka 18.00