Månedens poet er havet

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Havet

Månedens poet er havet

Hver SØNDAG I JANUAR 2022 er det HAVET som er månedens poet på Radio ord i Øret. Og vi lytter til havet både i tekster, dikt, og bølger.
Hva om vi lytter til naturen som om den er en poet? Hva om vi lytter til havet som om den er en historieforteller? Hva forteller havet? Hva hører vi om vi lytter til havet?
.
Radio Ord i Øret er på internett, radioen er på 24 timer i døgnet 7 dager i uken.
Radio ord i øret er et radio for det talte ord, med fokus på dikt og historier. poesi og prosa.
Radio Ord i Øret ønsker å skape en bevissthet om at havet er en levende organisme, med sine behov og sine ønsker. Det er på tide vi lytter til havet og ikke bare bruker det som matfat og søppelplass, men også møter det bølge mot ansikt og lytter til det.
Du kan delta ved å lytte til radioen, og ved å sende inn dikt, tekster, bilder, opptak til arrangementet. Noe av det havner kanskje på radioen.
Havet er også tilstede mellom de øvrige programmer, men hver søndag i januar har det hele dagen for seg selv.
Du kan lytte til radio ord i øret her, og her er også programmet for radioen

Dette er en del av Klimafastivalen § 112, 2022 – er en mobilisering rundt en av verdens vakreste grunnlovsparagrafer – paragraf 112. Lovbestemmelsen ble vedtatt i 1992 og er et viktig redskap i en langsiktig tenkning, som bygger på beskyttelse av miljøet som en menneskerettighet.

Paragraf 112

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.
Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.
Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»