Klimaskog – skaper det flere problemer enn det løser?

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Liker du vafler og nye ideer? Eller vil du dele en utfordring du har i prosjektet ditt/virksomheten din med noen andre og få tips og råd?

Hver fredag inviterer Impact Hub Bergen til lunsj og vafler der medlemmer på Huben og andre gründere kan pitche ideer/utfordringer fra sin virksomhet.

I forbindelse med Klimafestivalen § 112 (11.01.-02.02.) er vaflene selvsagt veganske og dagens pitch er holdt av våre medlemmer Miljøfaglig Utredning. Konservasjonsbiolog Kirstin Flynn Steinsvåg presenterer tema «Klimaskog – skaper det flere problemer enn det løser?»

Trær tar opp CO2 fra luften og dermed kan planting av skog være et viktig tiltak for å bekjempe klimakrisen. Men er det likegyldig hvilke treslag som plantes? Og hvor trær plantes? Hva skjer hvis klimaskogen fortrenger andre arter og naturtyper? Kan vi egentlig løse klimakrisen og biomangfoldkrisen samtidig?

I 2019 publiserte IPBES en rapport om tilstanden til verdens biologiske mangfold. Det var ingen gladmelding. Verden står overfor to svært alvorlige problemer: 1) katastrofale klimaendringer og 2) kollaps av verdens økosystemer. Klimakrisen får nå mye oppmerksomhet, men skal kloden vår være mulig å leve på i fremtiden må vi klare å ha mange problemer i hodet samtidig.