Klimaløsninger i nordiske byer – hva kan vi lære av hverandre?

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Mange nordiske byer har tatt ledende roller i utformingen og gjennomføring av nye klimaløsninger – og har vist at de er effektive og gjennomførbare.

På vårt frokostmøte 15. januar lanserer vi rapporten Nordic Green to Scale for Cities and Communities, som har plukket ut 14 løsninger for å redusere klimagassutslipp i byene fra alle de nordiske landene. Rapporten er et oppdrag fra Nordisk ministerråd.

Flere norske byer er allerede langt fremme og jobber også med gode klimaløsninger. Tre av CICEROs forskere vil presentere prosjekter om klimabudsjett, utslipp og omstilling i norske byer og kommuner. Etter innleggene har vi invitert relevante aktører til en samtale om hvordan byene kan lære av hverandre, og ikke minst hva som må til for at gode klimaløsninger skal bli implementert politikk.
Møteleder er Kristin Halvorsen, direktør for CICERO. Velkommen!

Program
Kl. 8.30 – 9.15
Kristin Halvorsen ønsker velkommen

Oras Tynkkynen, fra Sitra, the Finnish Innovation Fund: Lansering av rapporten Nordic Green to Scale (presentasjonen vil bli på engelsk)

Marit Klemetsen, seniorforsker CICERO: Klimabudsjett – hva er det? Hvordan norske kommuner jobber for å kutte utslipp

Borgar Aamaas, seniorforsker CICERO: Utslipp i norske byer. Hvor store blir klimagassutslippene uten en klimapolitikk?

Helene Amundsen, seniorforsker CICERO: Omstilling til lavutslippssamfunnet i norske kommuner – noen eksempler

Kl. 9.15 – 10.00
Panelsamtale:
Oras Tynkkynen, Sitra
Kjetil Bjørklund, fagleder klima i KS
Silje Arnøy, rådgiver i Klimaseksjonen i Bergen kommune
Heidi Sørensen, direktør for Klimaetaten i Oslo
Borgar Aamaas, seniorforsker CICERO

Frokost serveres fra kl 08.15 til 08.30.
Møtet vil bli strømmet via CICERO sine Facebooksider: https://www.facebook.com/CICEROsenterforklimaforskning/

Deltakelse er gratis, men påmelding er nødvendig (så sørger vi for minst mulig matsvinn). Vennligst meld deg på her: https://bit.ly/2LQtvDe