Klimafestivalen i Grenland

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.
Event Series Event Series: Klimafestivalen i Grenland


Program Skien

Skien Bibliotek, Brunosten Onsdag 15. januar, klokka 18.00
Åpning av Klimafestivalen i Grenland ved Fylkesordfører Terje Riis Johansen.
Røde Kors-president Robert Mood, holder foredrag.
Anledning til spørsmål.
Sang, musikk og dikt; Trygve Wikstøl, Torsten Fjeld og Vigdis Blindheim
Konferansier Lill-Ann Junker Gundersen

Klimakonsert 2020 Foajeen, Ibsenhuset, 18. januar kl. 12.00-13.00
Det vil bli mye fin sang, musikk og dikt.
De som medvirker er: Paal Jensen, Tristan Hafredal Melby, Ragnar Sør Olsen, Thorfinn David Jenssen, Bjørn Nilsen,
Skien Soul Children under ledelse av Anne G. Therkelsen
Dikt-opplesing ved Jan Wiig og Inger-Lise Røsche Svennungsen
Appell ved Karen Beathe, Heike Leander og Viljar Kristoffersen Olaussen

Charlie Kino -tirsdag 22. januar kl. 18:30
Kvinner på krigsstien. Filmen ser på den globale utfordringen med humor så vel som alvor.

Vår fantastiske natur – Fotoutstilling:
Ibsenhusets foaje, (under mesaninen) 15.-27. desember
Fotografier av Inger-Lise Røsche Svennungsen og Ragnar Steinstad

Skien bibliotek Torsdag 16. januar Kl. 18.00
Telemarksstudien og Industrial Green Tech
Tone Skau Jonassen, nettverksutvikler og prosjektleder for Industri-klyngene og Industrial Green Tech, forteller om industrinettverket på Herøya, og arbeidet med å bli verdens første klimapositive industriregion.
Anne Kristin Fell og Martin Veel Svendsen fra Telemarksstudien ved Sykehuset Telemark snakker om helse og miljø i Telemark.
Maren Anne Røed fra Kompetansesenter for miljø og helse snakker om kompetansesenteret og Portal for miljø og helse Grenland.

Skien bibliotek, Brunosten, 14. og 29. januar klokka 18.00
Extinction Rebellion Opprørsforedraget¸
Foredraget er en introduksjon til hva Extinction Rebellion er og hvordan vi jobber. Du får en innføring i forskningen på klima- og natur-krisen og i hvordan sosiale bevegelser kan skape raske samfunnsendringer.

Gulset bibliotek: Temakveld 23.januar kl 19-21.
Hva kan vi gjøre for å forhindre videre klimaendringer? Foredrag og samtaler med
Svein Eggen, geolog, Han har arbeidet innen oljeleting, petrokjemi og karbonfangst.
Engasjert i klimaarbeid gjennom arbeidet i Gassnova.

Skien bibliotek, Fiksefest! Lørdag 25. januar. Klokka 12.00-15.00
Har du en ting, dings eller duppeditt som du trenger å få fikset? Skal det limes, sys, lappes, loddes eller skrus? Vi stiller med vaktmestere og andre som kan sine håndverk.
Skien kirke -Klimagudstjeneste, søndag 19. januar kl. 11:00
Gudstjeneste med klimafokus. Preken v/ Torstein Fjeld.
Organist Karolina Wisniewska. Ledelse v/ sogneprest Øystein Gunnersen.

Sitt Ned -Tirsdag 21. januar, klokka 18.00
Naturen: Hellig skaperverk eller høstbar ressurs?
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Grenland inviterer til samtale om miljø, klima og ansvar sett med både religiøse og ikke-religiøse øyne.
I samtalepanelet: Human Etisk Forbund, Den norske kirke, Den katolske kirke, Skien Moske.

Skien Misjonskirke Klimagudstjeneste 26. jan. klokka 11.00.
Samtale mellom Martin Daland og Torstein Fjeld. Sang av Hilde Norland Gundersen.
Ledelse v/ Birger Tufte Johansen.

Skien menighetshus -30.januar klokka 19.00
Foredrag av fasteaksjonens regionansvarlig Line Vettestad (Kirkens nødhjelp) med tema «Faste: utgått på dato eller tidsaktuelt?» i regi av Grenland kirkeakademi.

Sjøfartsmuseum og Vitensenter deltar på Klimafestivalen 7- 31 januar 2020, og tilbyr alle skoler i Grenland følgende elev-aktiviteter tirsdag – fredag i uke 2, 3, 4, og 5:
-Perspektiver på plast. -Hva er drivhuseffekter? -Solcelle.
-CO2-lagring i bergarter. -Noen konsekvenser av økt drivhuseffekt.
Lørdag og søndag i uke 2-3-4 og 5, klokka 11 -16 har vi Humlekasseverksted for fritidsbesøkende. 1. februar blir det også matsvinnkurs sammen med Miljøagentene.
DuVerden: http://www.du-verden.no/om-oss/åpningstider-og-priser/

Miljøagentene i Grenland har disse oppleggene under Klimafestivalen:
18. januar holder Miljøagentene appell under klimakonserten på Ibsenhuset.
25. januar samarbeider vi med Ælvespeilet. Da er vi vertskap på barneforestillingen der
26. januar arrangerer vi bok- og lekebyttedag på biblioteket i Porsgrunn
1. februar arrangerer vi matsvinnkurs sammen med DuVerden

Porsgrunn bibliotek tilbyr følgende i perioden som er relatert til Klimafestivalen.
Hver tirsdag og torsdag kl. 11 -i uke 3,4 og 5:
Høytlesning for barn fra bøker som handler om å ta vare på jorda, passe på planter og dyr, gjenbruk og klima.
Torsdag 23.januar kl. 12 Bokpraten : Klimakrisa, i 3 norske romaner.

Søndag 26. januar kl. 12-14 Miljøagentene arrangerer byttemarked for bøker og leker.
Hele perioden: Utstilling av fag-litteratur og skjønnlitteratur med tema klima, naturvern, gjenbruk

Klimagudstjeneste i den nye Østre Porsgrunn kirke, 19.januar kl. 11.00
Familiegudstjeneste, «En jord for alle».