Klima – utfordringer og tiltak

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Klima – store utfordringer, enkle tiltak?

Kim Øvland er PhD-kandidat ved UiA og ansatt i Kristiansand kommune. Han forsker på offentlig sektors klimamål og spør om de store utfordringene kan løses med enkle tiltak – i så fall hvilke? Bli med på den spennende dialogen om hvordan vi går fra ord til handling.

Gratis og åpent for alle.