Hva gjør vi med naturen – og hva gjør naturen med oss?

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Filosofen møter biologen!

Deichman Majorstuen inviterer til filosofisk samtale som inngår i serien «Filosofen inviterer». Filosof Arne Johan Vetlesen gjestet oss også i høst og inviterer igjen. Denne gangen møter han biolog, sauebokforfatter og politisk rådgiver for Rødt, Anna Blix, til en samtale om natur, klima og miljø: Lever vi på en måte som fremmedgjør oss overfor vår avhengighet av naturen, med fare for at vi ikke registrerer endringer (naturtap) med uopprettelige konsekvenser? Hva kan motvirke denne faren?

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Velkommen!

Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi ved UiO. Han har særlig arbeidet med moralens forutsetninger, smerte, ondskap og folkemord, temaer knyttet til frihet, marked og profesjonsetikk, og de senere år med miljøfilosofi, især spørsmålet om naturens verdi i lys av debatten mellom antroposentriske og biosentriske perspektiver. Vetlesen har 20 bokutgivelser bak seg, har deltatt i flere offentlige utvalg, er foredragsholder, i tillegg til å være spaltist i Morgenbladet og Klassekampen. I 2018 utga han «Hva skal vi svare våre barn» (Dreyers Forlag), et kampskrift om miljøkrisen, sammen med den danske sosiologen Rasmus Willig.

Anna Blix er utdannet biolog og skrev sin masteroppgave om beite og sau. I 2018 utga hun boka «En hyllest til sauen. Fortellinga om det lille dyret som bygde landet» (Forlaget Manifest), der hun forteller den norske sauens fascinerende historie: Gjennom 5000 år har den vært en hjørnestein i Bygde-Norge. I dag er den del av et marginalisert norsk jordbruk. Hva har vi mistet på veien? Kan dette lille dyret bli redningen vår i en framtid med klimaendringer og befolkningsvekst? Blix er i tillegg politisk rådgiver for Rødt og inngår i Stortingssekretariatet der hun har ansvar for miljø, samferdsel, næring, kommunal- og distriktspolitikk. Hun er også samfunnsdebattant og skriver fast i Klassekampen.

Fotokreditering: UiO (Vetlesen) og Stortinget/Rødt (Blix)