Høymesse med klimaperspektiv

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

kirke

Vern om skaperverket

Velkommen til en høymesse som gjennom salmer, bønner, liturgi og preken setter fokus på vern om skaperverket.
Sokneprest Per Erik Brodal
Kantor Jon Martin Høie
Diakon Edel Merete Gervin