En bærekraftig verden i 2030? Hva er norsk sivilsamfunns rolle?

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Hva skjer innen bærekraftig utvikling nå og de neste årene? Hva må skje for at vi skal nå bærekraftsmålene? Og hva er sivilsamfunnets rolle i det hele?

Forum for utvikling og miljø (ForUM) har vært med siden Riotoppmøtet i 1992 og tett på forhandlingene om og oppfølgingen av FNs bærekraftsmål.

Med bare ti år igjen til Agenda 2030 og de 17 bærekraftsmålene skal være nådd, samler vi et knippe eksperter for å gjøre opp status.

Forum for utvikling og miljø er et nettverk hvor mer enn 50 organisasjoner som jobber med utviklingspolitikk, klima, miljø, menneskerettigheter og fred samles for å jobbe sammen for en bærekraftig verden.
________________________________

Program:
– Velkomst v/ Daglig leder i ForUM Kathrine Sund-Henriksen
– Elin Enge, en av ForUMs grunnleggere: Bærekraftig utvikling før og etter Riotoppmøtet i 1992 – Starten på ForUM-fellesskapet
– Wenche Fone, Leder for avdeling for sivilt samfunn, Norad: Sivilsamfunnets betydning for norsk utviklingsarbeid og bærekraftsmålene
– Dan Banik, direktør Oslo SDG Initiative, SUM/UiO: FNs bærekraftsmål – Hvor står vi og hvor går veien de kommende årene?

Panelsamtale

Det vil også være innspill på video fra samarbeidspartnere i internasjonalt sivilsamfunn
________________________________

Tid: 11:00-12:00
Sted: Forstanderskapssalen, Sentralen, Oslo

________________________________

Etter møtet er ForUMs medlemsorganisasjoner invitert til en diskusjon om ForUMs nye strategi fra 2020. Ta kontakt på Forumfor@forumfor.no for å delta på denne delen.