Åpning klimafestivalen i Drammen 2023

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Bli med på Åpningen av Klimafestivalen §112 2023! 🌟👏

«Alle» ser nødvendigheten av å gjøre tiltak for å begrense oppvarmingen, men hvordan når vi målene her lokalt? Hva vil partiene forplikte seg til – og hva gjør vi som velgere? Klimafestivalen arrangeres mens Drammens klimastrategi ligger ute til høring og vi vil bruke anledningen både til å få fram innspill og å inspirere til handling.

Drammen kirkeforum, Klimafestivalen §112, Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon inviterer til et møte med Drammens politikere med lokal klimapolitikk som tema.

Program for kvelden

Åpningshilsen fra ordfører Monica Myrvold Berg.

«Klimapolitisk vilje – hva nå?», foredrag med tidligere biskop Atle Sommerfeldt.

Gruppeledere i kommunens politiske partier presenterer partienes klimastrategi i tre punkter fra sitt program med forpliktelse på måloppnåelse i den kommende kommunevalgperiode.

Representanter for en rekke miljøengasjerte foreninger vil være tilstede i spørsmålsrunden etter deres presentasjoner.

Det blir kulturinnslag, enkel servering og samtale. Vi sees!