Klimagudstjeneste i Tangen kirke

Drammen, Tangen kirke Kirkebakken 1,Drammen,Norge

Velkommen til en gudstjeneste som gjennom salmer, liturgi, bønner og preken fokuserer på vern om skaperverket. Cathrin Janøy snakker om klima og menneskesyn.

Klimagudstjeneste

Drammen, Tangen kirke Kirkebakken 1,Drammen,Norge

  Gudstjeneste med klimafokus. Liturg Marit S. Skogesal.

Gratis