PopVit: Klimasøksmål Arktis+NU på tokt i Barentshavet v.Thor Due

Molde Bibliotek Grøvellplassen 1,Molde,Norge

Presentasjon av dommen i Borgarting Lagmannsrett - hvordan ble den og hva kan dommen videre føre til? Thor Due NU presenterer. Deretter blir vi med Natur og Ungdom på tokt i Barentshavet. Dyreliv, landskap, natur og oljeboring - hva innebærer det? Gratis