Ungdomsgudstjeneste

Kirken i Svelvik Åsgaten 24,Svelvik

Kveldsgudstjeneste av og med ungdom med fokus på klima.

Gratis