Klimalekelørdag

Forandringshuset Øvre Torggate 12,Drammen

Gratis lekedag med klimafokus for barnefamilier! Passer best for barn 2-10 år, men alle er velkomne! Påmelding kommer på Forandringshuset Drammens Facebook-side. Skjer på: Forandringshuset Drammen sentrum– Øvre Torggate 12

Gratis