Hvordan lage økologiske møteplasser i lokalmiljøet?

Molde videregående skole Øvre veg 23,Molde,Norge

Trivelig å møtes ved dyrkekassa - i den kompostmoderne tid!  Er det fellesarealer i ditt nærmiljø som kan bli til en humleeng eller kanskje en urtehage? Tenk over om det er fellesarealer, offentlig/privat, i ditt nærmiljø, borettslag, velforening, bygdelag eller egen hage som kan bli humleeng, økologiske høybedd, permakultur med frukt og bærtrær, urtehage, regenerert […]