§112 krever handling, ikke ord.

I anledning den verdensomspennende klimamarkeringen People’s Climate March 21. september har jusprofessor Beate Sjåfjell skrevet noen svært lærerike og interessante refleksjoner rundt Grunnlovens §112 i et klimaperspektiv. Hun avslutter: «Grunnloven § 112 krever en fundamental gjennomgang og dyptgående reformer. Alternativet er å sette selve vårt eksistensgrunnlag på spill. Et slikt fundamentalt brudd på Grunnloven bør ikke få gå upåaktet hen. Ikke bare i USA, men også i Afrika, Asia og Europa saksøkes statene fordi de ikke ivaretar borgernes rett til et levelig klima og miljø. Er det et slikt søksmål den norske stat venter på?»

Les hele artikkelen her.