Grønne investeringer og nye grønne markedsmuligheter

Vestre Skostredet 2

Norge (og verden) må halvere klimautslippene innen 2030. I tilknytning til Klimafestivalen ønsker vi å invitere deg til et spennende foredrag med Greenstat, hvor du kan høre mer om grønne investeringsmuligheter. Her vil blant andre daglig leder, Vegard Frihammer, fortelle om markeder man mener vil vokse fram i det grønne skiftet. OBS! Det er kun […]