Urbefolkning – hva kan vi lære?

Bykuben - Oslos senter for byøkologi Myntgata 2,Oslo

Hva kan urfolk lære "oss andre" for å gjøre oss bedre rustet for å møte framtiden? Hva nå? Hvordan møte en framtid der vårt moderne nå-tids` forståelse av natur-menneske skal/bør justeres? Hva skal til? Hva skal vi - bør vi - lære? Hvordan stoppe de menneskeskapte ødeleggelser? Hvilke steg kan vi ta sammen? Hva kan […]